Ocena finančnega zdravja

Kaj je ocena finančnega zdravja?

Ocena finančnega zdravja je v svetovnem merilu inovativen in povsem nov način merjenja, kako zdrave in urejene so vaše osebne finance. S oceno finančnega zdravja  pridobite popolnoma jasno sliko svojih osebnih financ v eni sami oceni. Kako finančno zdravi ste in kako urejene osebne finance imate, preverimo s testom, ki zajema vsa področja vaših osebnih financ. Test je enostaven, pregleden in vsem razumljiv, ocena finančnega zdravja pa jasna in razumljiva tudi tistim, ki jim je finančni žargon povsem tuj.

Kako si lahko pomagam s svojo oceno?

Na podlagi izpolnjenega interaktivnega testa prejmete osebno (lastno) oceno finančnega zdravja s slikovitim prikazom urejenosti vaših osebnih financ.

Prejeli boste:

  • oceno finančnega zdravja , ki vam v trenutku prikaže, kako urejene so vaše osebne finance
  • simulacijo, kako vaše današnje odločitve vplivajo na vašo prihodnost
  • 360 poročilo obstoječega stanja s konkretnimi nasveti
  • etične, kredibilne in transparentne ukrepe za dvig ocene in finančnega zdravja

 

Test je primeren za vsakega posameznika, saj je prilagojen različnim življenjskim situacijam okoliščinam posameznika, njegovi fazi kariere, dohodku in njegovim trenutnim potrebam in željam.

Priporočamo, da posodobite podatke vsakič, ko se vaše življenjske okoliščine spremenijo (sprememba dohodka, nova zaposlitev, poroka, rojstvo otroka, najem kredita, ločitev ...), in da glede na spremembo življenjske situacije sprejemate pametne finančne odločitve, ki vplivajo na vašo finančno zdravje in prihodnost.

Kvadrant osebnih financ©

Na trgu ne obstaja celovita, slikovita in enostavna shema osebnih financ, na podlagi katere bi posameznik vedel, kako naj bi bile osebne finance sploh videti. Tako si posameznik niti ne zna predstavljati, kaj osebne finance so, kaj vse zajemajo in zakaj je njihovo upravljanje zanj pomembno.

Finančne institucije razpršeno predstavljajo veliko vsebine po posameznih področjih osebnih financ, vendar posamezniku ne prikažejo celovite in preproste sheme, ki zajema vsa področja osebnih financ in ki prikazuje celovito finančno sliko posameznika. Tako je zato, ker finančne institucije večinoma predstavljajo samo tisto področje osebnih financ, na podlagi katerega lahko v predstavljeno vsebino umestijo svoje produkte, ki jih imajo trenutno v svojem portfelju.

Ravno zato smo razvili shemo Kvadrant osebnih financ©, ki predstavlja inovativen in celovit pogled na upravljanje osebnih financ. Posamezniku ali družini predstavimo osebne finance s pogledom »360 stopinj« na preprost in razumljiv način ter brez zapletenega jezika finančne industrije.   

Ocena finančnega zdravja temelji na shemi Kvadrant osebnih financ©.

Kvadrant osebnih financ

 

Shema Kvadrant osebnih financ©  je vpisana v register zavarovanih del pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Avtor: Miha Urek. Zaporedna številka vpisa v register: R - 120/15. Datum vpisa: 23.12.2015.

Kako deluje ocena finančnega zdravja?

Registrirajte se, odgovorite na preprosta vprašanja in še danes pridobite svojo oceno finančnega zdravja. Spoznajte, kako dobro upravljate svoje finance in kako blizu ste popolnemu rezultatu – 100 točkam. Ugotovite, kje ste najboljši in kje potrebujete dodatno pomoč.

Ocena finančnega zdravja je bila razvita na podlagi naših dolgoletnih izkušenj na področju svetovanja in upravljanja osebnih financ. Nasvet, ki ga boste prejeli, poganja inovativen, kompleksen, robusten in avtorsko zaščiten algoritem, ki temelji na strokovnih standardih finančne industrije ter številnih raziskavah in študijah (»Certified Financial Planner Board of Standards, Financial Planning Standards Board, Chartered Wealth Manager«, EFPA, OECD, EUROSTAT, SURS, ZZZS, ZPIZ …).

V procesu predstavitve vaših rezultatov smo ohranili visok nivo strokovnosti, odpravili dolgočasnost, ki je značilna za finančni svet, in dodali cel kup zabave.

Kako vem, da so priporočila primerna zame?

Vse naše aktivnosti temeljijo na najvišjih standardih usposobljenosti in na etičnem kodeksu EFPA (European Financial Planning Association), ki ga je sprejelo neodvisno združenje evropskih finančnih svetovalcev. Vsi finančni strokovnjaki pod okriljem 360Finance Guru so zavezani, da v skladu s tem kodeksom ves čas spremljajo možnosti na trgu in predlagajo zgolj in samo rešitve, ki so za uporabnike najbolj smiselne in koristne.

http://www.efpa-eu.org/code-of-ethics

Ekipa 360FINANCE GURU je ekipa vrhunskih strokovnjakov za osebne finance in naložbe. Sestavljajo jo izkušeni in kredibilni osebni finančni svetovalci, svetovalci pri upravljanju osebnega premoženja in finančni analitiki. 

Za razvoj aplikacije smo se odločili, ker v Sloveniji na področju osebnega finančnega svetovanja obstaja preveč slabih praks in neetičnih finančnih svetovalcev, ki namesto poštenemu svetovanju dajejo prednost prodaji dragih in neetičnih produktov. 

Z uporabo naše aplikacije boste dovolj finančno pismeni in izobraženi, da boste prepoznali pravilne rešitve. S prejetim poročilom o vaših osebnih financah boste vedeli, kateri produkti in rešitve so za vas ustrezni in primerni in se tako izognili napačnim finančnim odločitvam.

Naše poslanstvo je dvigniti nivo finančne pismenosti in kulture upravljanja osebnih financ. Naši vrednoti sta zaupanje in osredotočenost na potrebe stranke, pri čemer se držimo etičnega kodeksa, ne uporabljamo neposrednega in prikritega oglaševanja in ne spodbujamo potrošniških vzorcev.