Pravna obvestila

Nahajate se na spletnem portalu www.360finance.guru

www.360finance.guru redno preverja in skrbi za točnost in ažurnost vseh podatkov in informacij, ki se nahajajo na portalu. Ti so zgolj informativne narave, zato www.360finance.guru ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z njihovo netočnostjo. Prav tako www.360finance.guru. ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost. www.360finance.guru ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino spletnih strani, ki so dostopne s tovrstnimi povezavami.
Niti www.360finance.guru niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, v nobenem primeru ne odgovarja katerim koli tretjim osebam za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe teh spletnih strani in/ali informacij na teh spletnih straneh ali bi bila v zvezi z njimi, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

www.360finance.guru prav tako ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last www.360finance.guru., in prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.
Pridržujemo si pravico, da vsebino teh spletnih strani kadar koli, na kakršen koli način in ne glede na razlog spremenimo brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzemamo odgovornosti.

Namen vsebin, ki so dostopni vam ali drugim osebam na spletni strani, ni v posredovanju nasvetov ali priporočil v zvezi z naložbami in zavarovanji. Te vsebine so zgolj informativne narave, zato se je treba pred oblikovanjem naložbenih ali drugih odločitev posvetovati s finančnim strokovnjakom.

Za dodatne informacije, povezane s pogoji uporabe, nam lahko pišete na:

miha@360finance.guru

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je www.360finance.guru imetnik materialnih in avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (grafičnimi elementi, fotografijami, ilustracijami oz. drugimi predstavitvami besedila), objavljenimi na spletni strani.

Vsi podatki, informacije, slike, produkti ter druga vsebina, ki je na voljo na spletnem portalu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. To pomeni, da je brez pisnega dovoljenja www.360finance.guru, prepovedano kakršno koli spreminjanje, kopiranje, distribuiranje, prikazovanje, prodajanje, prenašanje, objavljanje, licenciranje, uporabljanje za komercialne ali javne namene ter preoblikovanje v izvedene produkte brez predhodne odobritve www.360finance.guru prepovedano.

Kazniv je vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja, poškodovanja ali povzročitve trajne ali začasne neuporabnosti podatkov na spletnem portalu www.360finance.guru. Prav tako je kazniv vsak poskus nepooblaščenega dostopanja mimo spletnih strani do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema www.360finance.guru