FINANČNO NAČRTOVANJE

  1. Moja prihodnost
FINANČNO NAČRTOVANJE

 

Osebni finančni cilji so želje in potrebe posameznika v določenem obdobju življenjskega cikla, ki so finančno in časovno ovrednotene ter urejene po pomembnosti. Tako postavljeni finančni cilji so temelj načrtovanja  osebnih financ.[1] Vendar preden se lotimo finančnega načrtovanja, moramo najprej razlikovati med potrebami in željami. Cilje bomo laže določili, če bomo vedeli, kaj je zares pomembno in kaj ne. Potrebe so tiste stvari, ki jih potrebujemo vsak dan. Hrana, pijača, gorivo, najem stanovanja in druge potrebščine. Želje pa so tiste stvari, ki niso nujne, vendar si jih želimo. Nov telefon, nova računalniška igrica, nov TV, nov avto, nova, usnjena jakna, novi čevlji.

Poznamo več vrst finančnih ciljev. Najbolj osnovna je delitev glede na časovni rok, v katerem jih želimo doseči:

  • Kratkoročne cilje lahko dosežemo v roku nekaj mesecev do enega leta – npr. nakup usnjene jakne ali nove televizije.
  • Srednjeročni cilji za uresničitev potrebujejo od enega do pet let, mednje štejemo npr. nakup avtomobila ali varčevanje za plačilo šolnine.
  • Dolgoročni cilji zahtevajo več kot pet let, primer je nakup hiše ali renta za pokojnino.


Pri načrtovanju vseh ciljev morate upoštevati:

POMEMBNOST CILJA (kako bistven je cilj)

Na primer kratkoročni cilji ne zahtevajo nujno tudi takojšnje izpolnitve. Varčevanje za upokojitev je pomemben cilj in morate se mu resno posvetiti, čeprav je upokojitev še precej oddaljena.

V KATEREM OBDOBJU ŽIVLJENJA SE NAHAJATE

Obdobje življenjskega cikla, v katerem trenutno nahajate, je zelo pomembno izhodišče za opredelitev ciljev.

REALNOST PRI DOLOČANJU CILJEV

Pri določanju ciljev je pomembno, da so v skladu z vašim življenjskim slogom in postavljeni v okvir vaših finančnih zmožnosti.

 

Delovni list kot pomoč pri določanju ciljev