STE SE KDAJ VPRAŠALI KAKŠNO JE VAŠE FINANČNO ZDRAVJE?

  1. Moji dohodki in izdatki
STE SE KDAJ VPRAŠALI KAKŠNO JE VAŠE FINANČNO ZDRAVJE?


Problematika ljudi pri razumevanju osebnih financ leži predvsem v pomanjkanju celovitega pregleda nad uspešnostjo upravljanja z lastnim denarjem. Odgovori na vprašanja, če glede naših financ sprejemamo prave odločitve ali ne. Spremenljivk, ki tvorijo celostno sliko osebnih financ je več, kot bi si drznili pomisliti, a če ne upoštevamo vseh, lahko dobimo popačeno sliko našega finančnega stanja. Takšno sliko nam lahko tvorijo tudi raznolike finančne institucije, ki vzamejo le drobec naše finančne slike in jo potem prilagodijo njihovim prodajnih izdelkom – kreditom, investicijam, skladom, varčevalnim shemam. Kar se na koncu sliši kot ugodna ponudba za naše trenutno finančno stanje v sklopu celotne finančne slike morda sploh ne bi bila za nas ustrezna.

Da bi lahko dobili vsakemu posamezniku popolnoma prilagojeno oceno finančnega zdravja, upoštevajoč čisto vse pomembne parametre je naše podjetje 360 Finance Guru izdelalo in patentiralo shemo kvadranta osebnih financ in sovpadajoč algoritem, ki z vnosom vseh ustreznih podatkov; od prihodkov in odhodkov, do manjših in večjih tveganj ter ustvarjanja potencialnega ali realnega premoženja, tvori celostni pregled osebnih financ  ter omogoča, da si kar najbolj natančno, jasno in svojim razmeram smiselno zastavimo strategijo za doseganje želenih ciljev – od brezskrbne pokojnine do udobnega življenja naših otrok.

Kvadrant osebnih financ 

Za natančno opredelitev finančnega stanja vsakega posameznika, smo razvili natančen algoritem, ki v pregledni strukturi oceni štiri vodilna področja osebnih financ: dohodke in izdatke, tveganja, premoženje in prihodnost. Vsako področje se potem preko številnih spremenljivk izoblikuje po naših osebnih finančnih podatkih. Mnoge od teh spremenljivk se razjasnijo šele, ko so nam predstavljene, saj jih morda prej nismo znali osmisliti znotraj naše finančne realnosti (npr. kako bo z zdravljenjem v pokoju recimo, na kakšen način lahko črpamo iz premoženja ipd.) Z dolgoletnimi izkušnjami na področju finančnega izobraževanja in svetovanja so ravno te spremenljivke zbrane v pregledno shemo, ker se med seboj integrirano povezujejo in so nujne pri razumevanju našega upravljanja z denarjem.

Pogosto vpašanje, ki se pojavi v takšnih primerih pa je ali se moramo s tem sploh obrenjevati, če imamo dohodke že sedaj višje od stoškov? Seveda. Za to lagodnostjo se lahko skrivajo danes še nevidne pasti, obenem pa morda ne izkoriščate kakšnih zelo enostavnih in vam hitro dostopnih načinov za plemenitenje premoženja.
In če ste morebiti mislili, da je vaša ocena finančnega zdravja najbrž zelo ugodna, vedite, da je povprečna ocena finančnega zdravja Slovencev zgolj 51 točk (od 100), kar nam daje komajda zadostno oceno. Razlog pa je, kot potrjujejo številne študije, predvsem finančna nepismenost, ki ostaja pereč problem razvitega sveta in našega odnosa do denarja. 
Poslanstvo naših Gurujev je dvigniti stopnjo finančne pismenosti Slovenije na spodobno raven. Naši svetovalci so zavezani k strogim etičnim kodeksom, kredibilnosti in transparentnosti s katero verjamemo, da vam lahko  pomagamo doseči boljše finančno zdravje.