ZAKAJ NE MOREM SAM UPRAVLJATI SVOJEGA PREMOŽENJA?

 1. Moje premoženje
ZAKAJ NE MOREM SAM UPRAVLJATI SVOJEGA PREMOŽENJA?

 

Svet financ postaja iz dneva v dan bolj kompleksen in zahteva popolno predanost. Če je športnik mega uspešen le, če je popolnoma predan športu in če je podjetnik super uspešen le, ko je popolnoma predan svoji viziji poslovne ideje, so lahko osebne finance stabilne in urejene samo, če se z njimi ukvarja strokovnjak, ki je popolnoma predan svetu financ.

Skoraj nemogoče je, da posameznik brez izkušenj, znanja, kompetenc in brez vsakodnevne predanosti uspešno upravlja svoje finance. Zakaj?

Za uspešno upravljanje osebnih financ je treba osvojiti kar nekaj znanj. Preden vstopimo v »igro« oz. se odločimo za nakup naložbe, investicije, instrumenta, produkta, moramo vedeti:

 • v katerem gospodarskem ciklusu se nahajamo (ekspanzija, upočasnitev, recesija, okrevanje);
 • v katerem borznem ciklusu se nahajamo (naraščajoči ali padajoči trend);
 • kateri objavljeni ekonomski kazalniki, vladni ukrepi in ukrepi centralnih bank vplivajo na gibanje borznih tečajev;
 • kakšen je vpliv mednarodnih dogodkov na gibanje borznih tečajev (naravne katastrofe, bolezni, vojne);
 • kakšna je fundamentalna analiza naložbe;
 • kakšna je tehnična analiza borznih trgov in naložbe;
 • kakšen je trenutni sentiment na določenem trgu (prepričanje vlagateljev o neki naložbi, psihologija vlagateljev na borznem trgu);
 • kakšno je vaše upravljanje s tveganji (»money management« in »risk management« portfelja);
 • kakšna bosta naložbena strategija in tip naložb na podlagi naložbenega načrta in
 • kako izbrati naložbo oz. finančni instrument na podlagi skrbne analize (stroški, likvidnost …).

Povprečen posameznik nima časa za spremljanje finančnih trgov, instrumentov in produktov ter ekonomskih novic, kaj šele, da bi osvojil vsa zgoraj navedena znanja. Na podlagi tega je več kot očitno, da povprečen posameznik ne more uspešno upravljati svojih financ, aktivno spremljati svojih naložb in jih korelirati z razmerami na trgu.

Edina rešitev je, da najame usposobljenega strokovnjaka oz. ekipo strokovnjakov, ki bodo uspešno skrbeli za njegove osebne finance. A vrhunskega svetovanja in upravljanja naložb ni več treba iskati v tujini. Zaradi razvoja spleta in mobilne telefonije lahko danes zanesljivo in izredno hitro trgujete na svetovnih finančnih trgih. 24 ur na dan. 7 dni v tednu. New York, Frankfurt, Paris, Hong Kong, Ljubljana ali Portorož. Vseeno je, kje se nahajate.