UPRAVLJANJE OSEBNEGA PREMOŽENJA

  1. Moje premoženje
UPRAVLJANJE OSEBNEGA PREMOŽENJA

 

S tem, ko smo kupili naložbo, delo še zdaleč ni končano. Svojo naložbo moramo namreč redno spremljati. Zakaj?

Svet financ postaja iz dneva v dan bolj kompleksen in zahteva popolno predanost. Če je športnik/športnica mega uspešen/uspešna le, ko je popolnoma predan(a) športu in če je podjetnik/podjetnica super uspešen/uspešna le, ko je popolnoma predan(a) svoji viziji poslovne ideje, so lahko osebne finance stabilne in urejene samo, če se z njimi ukvarja strokovnjak/strokovnjakinja, ki je popolnoma predan(a) svetu financ.

V današnjem času je skoraj nemogoče, da bi posamezniki sami, brez izkušenj, znanja, kompetenc in brez vsakodnevne predanosti uspešno upravljali svoje premoženje. Za uspešno upravljanje naložb potrebujemo veliko znanj, imeti veliko izkušenj in se povezovati z različnimi strokovnjaki znotraj finančne industrije. Poleg tega moramo biti venomer »budni« in pogosto spremljati borzne trge.

Aktivno moramo spremljati svoje naložbe in jih prilagajati trenutnim razmeram na trgu. Predolgo zanemarjenje portfelja nas lahko zelo drago stane.

Cilji aktivnega upravljanja naložb so:

  • naložbe pred morebitnimi padci umaknemo na varno (bančni depoziti, vzajemni skladi, ki vlagajo na denarni trg …);
  • prilagajanje naložb trenutnim trendom na trgu (trendi na borzah se dandanes zelo hitro spreminjajo zaradi vse večje prisotnosti računalniških trgovalnih sistemov …);
  • iskanje novih naložb in novih priložnosti.