NALOŽBENI NAČRT

 1. Moje premoženje
NALOŽBENI NAČRT

 

S pridnim varčevanjem ali ob večjih enkratnih dohodkih imamo na voljo večje količine denarja, ki ga je treba pravilno investirati. Ker se vse preveč vlagateljev loti kupovanja delnic, investicijskih skladov in drugih vrednostnih papirjev brez načrta, v napačnem trenutku ali z napačnim ciljem, jih veliko namesto donosa ustvari izgubo. Zato moramo nujno poznati osnovna pravila investiranja oziroma naložbeni načrt in slediti korakom za zmanjšanje naložbenega tveganja.

Bodite realni, z investiranjem ne boste obogateli … Ne tvegajte izgube večine vašega premoženja zaradi pohlepa in lepih obljub. Varnih in visoko donosnih naložb enostavno ni. Zmeren pristop in zmerni donosi so ključ do uspeha. Potrpežljivost se vam bo zagotovo obrestovala. V kolikor boste upoštevali nasvete in korake v tem poglavju, boste zagotovo sprejemali bolj modre odločitve.

 

 KATERA NALOŽBA JE NAJBOLJ PRIMERNA ZAME:

DELNICE, VZAJEMNI SKLADI, INDEKSNI SKLADI ALI ALTERNATIVNE NALOŽBE?

 Odgovor lahko dobimo samo, če sledimo naslednjim korakom in si izdelamo naložbeni načrt:

NALOŽBENI NAČRT

 1. DOLOČITE SI CILJ
 2. S TREZNO GLAVO V INVESTICIJO
 3. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO TVEGANJA?
 4. IZGRADNJA NALOŽBENEGA PORTFELJA
 5. PLAN RAZPRŠITVE NALOŽB (ali NE NOSITE VSEH JAJC V ENI KOŠARI)
 6. KATERA JE VAŠA ZMAGOVALNA STRATEGIJA?

V nadaljevanju bomo podrobno predstavili prve štiri korake naložbenega načrta.

 

1. DOLOČITE SI CILJ

V katerem obdobju življenjskega cikla profesionalnega športnika se nahajate? S kakšnim namenom investirate svoj denar? Kako dolgo ga ne boste potrebovali? Je cilj zastavljen realno v okviru vaših  finančnih zmožnosti? Kako pomemben je cilj za vas?

 

2. S TREZNO GLAVO V INVESTICIJO

Vlagateljsko »vzdušje« (ki vlada v slačilnici in v reprezentanci) in naložbe, v katere investirajo kolegi športniki, niso merilo. Merilo je vaše življenje in vaše potrebe. Bistveno je, da je vaša investicija sprejeta na podlagi dejstev in ne na podlagi hrepenenja po nerealnih donosih. Vzemite si čas in dobro premislite, preden se odločite za investicijo in se tako izognite slabim odločitvam.

3. KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO TVEGANJA?

Naložbeno tveganje je tveganje, da bo vlagatelj med varčevanjem ustvaril drugačno donosnost od pričakovane, pri čemer je lahko donosnost tudi negativna. Najpogostejša tveganja, s katerimi se vlagatelji srečujejo, so:

 • tveganje spremembe borznih tečajev,
 • obrestno tveganje,
 • valutno tveganje,
 • likvidnostno tveganje in
 • regijsko in panožno tveganje.

Razumevanje naložbenega tveganja je najpomembnejši pogoj za uspešno vlaganje. Vlagateljem, ki tvegajo preveč, se lahko zgodi, da nujnih finančnih ciljev ne bodo dosegli v zastavljenem roku, v najslabšem primeru pa lahko zaidejo v resne finančne težave. Tisti, ki tvegajo premalo, navadno ustvarijo precej nižjo donosnost prihrankov, kot bi jo glede na objektivne okoliščine lahko. Pravzaprav tudi oni na nek način tvegajo; namreč, da bodo čez nekaj let ugotovili, da so za svojo dodatno pokojnino ali drug namen privarčevali precej manj, kot bi lahko ob prevzemanju zanje povsem sprejemljivega naložbenega tveganja.

 

Poznamo naslednje naložbene profile vlagatelja:

A – zelo konzervativen;

B – konzervativen: vlagatelj, ki je glede na svoje finančne razmere, cilje in individualni odnos do tveganja pripravljen podpovprečno tvegati;

C – zmeren: vlagatelj, ki je glede na svoje finančne razmere, cilje in individualni odnos do tveganja pripravljen povprečno tvegati;

D – dinamičen: vlagatelj, ki je glede na svoje finančne razmere, cilje in individualni odnos do tveganja pripravljen nadpovprečno tvegati;

E – zelo dinamičen ali agresiven.[1]

 Sprejmite toliko tveganja, kolikor si ga lahko privoščite. Varnih naložb, ki obenem prinašajo nadpovprečne donose, žal ni. Vprašajte se, kaj želite doseči in koliko izgube ste pripravljeni prenesti, da boste še mirno spali in da ne boste ogrozili vaših ciljev. Najboljši način za zmanjševanje tveganja je razpršitev premoženja med različne tipe naložbe.

 

4. IZGRADNJA NALOŽBENEGA PORTFELJA

Kot profesionalni športniki verjetno ne boste odigrali niti ene tekme, ne da bi se prej pripravili na nasprotnika in si naredili natančen plan, kako zmagati. Pri osebnih financah ni popolnoma nič drugače. Brez natančnega plana boste svoje premoženje preveč izpostavili nevarnostim in v prihodnosti lahko pričakujete velike probleme.

»Naložbena piramida« je najbolj uporabno orodje za planiranje izgradnje vašega naložbenega portfelja. Spodnja slika prikazuje idealno kombinacijo naložb. Uporablja se od dna proti vrhu. Višje kot gremo, večje je tveganje, višji so donosi in manj likvidne so naše naložbe.

Naložbe, za katere si ne morete privoščiti, da bi jih izgubili, morajo biti investirane konzervativno. To pomeni v spodnjem delu piramide. Najbolj tvegane naložbe se nahajajo na vrhu piramide. Pri tovrstnih naložbah se morate zavedati visokega rizika in zelo majhne likvidnosti. To pomeni, da jih je sila težko prodati v vsakem trenutku.

Slika 1: Naložbena piramida

 

STOPNJE NALOŽBENE PIRAMIDE:

ZAŠČITA

Osnovna stopnja, kjer zaščitite tveganja, ki vas lahko doletijo na poti do uspeha. Edina stalnica v življenju so spremembe in presenečenja … Nikoli ne veste, kaj bo jutri.

-          Nepredvidena tveganja (poškodbe, bolezni, smrt), ki jih lahko zaščitite s sklenitvijo zavarovanja.

-          Nepredvideni dogodki (izguba dohodka, poškodba, okvara avtomobila, popravila na hiši/stanovanju …). Ustvarjanje varnostne rezerve bi morala biti vaša prva in najpomembnejša naloga. Višina varnostne rezerve naj bi bila tolikšna, da lahko pokrijete osnovne mesečne življenjske stroške za vsaj 12 mesecev.

 

USTVARJANJE PREMOŽENJA

Šele ko ste si uredili zaščito, postavili cilje v življenju in določili odnos do tveganja, lahko začnete z ustvarjanjem premoženja, ki je odvisno od razpršitve, določitve naložbene strategije in načina upravljanja. Nakupe naložb vedno izvajamo v skladu z naložbenim načrtom in ekipo strokovnjakov.