KATERA JE VAŠA ZMAGOVALNA STRATEGIJA? (IZBOR USPEŠNE NALOŽBENE STRATEGIJE)

  1. Moja prihodnost
KATERA JE VAŠA ZMAGOVALNA STRATEGIJA?  (IZBOR USPEŠNE NALOŽBENE STRATEGIJE)

 

Kot pravi mag. Simon Mastnak, v svoji knjigi Kako do visokih donosov in ob tem mirno spati, lahko različni vlagatelji velike borzne donose dosegajo različno. Nekateri pogosto trgujejo na podlagi natančnih modelov, medtem ko drugi delnic ne prodajajo več let. Trgovalna strategija je vsekakor lahko uspešna le, če je prilagojena znanju, prostemu času in osebnosti vlagatelja. Če na primer nimate potrpljenja, za vas niso primerne dolgoročne strategije, pri katerih je treba na rezultate čakati tudi po več let.

Na trgu je na voljo ogromno naložbenih strategij, ki marsikaterega vlagatelja odvrnejo od samega vlaganja, zato pogosto izberejo tisto, ki je najbolj enostavna, čeprav ne dosega njegovih zahtev po finančnih ciljih. V splošnem lahko delimo strategije na aktivne in pasivne. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj naložbenih strategij, ki se lahko uporabijo za doseganje zastavljenih finančnih ciljev. Osredotočili se bomo samo na tiste, ki temeljijo na določenih ciljih, ki jih vlagatelj zasleduje. Samo opredelitev na aktivno strategijo in pasivno strategijo ne zadostuje.

Ker za pravilno izbiro naložbenih strategij potrebujete več kot le osnovno finančno znanje in izkušnje, priporočamo, da se pred začetkom investiranja posvetujete z zaupanja vrednim in kredibilnim upravljavcem osebnega premoženja, ki vam bo pomagal izbrati optimalne rešitve glede na zastavljeni cilj.

 

NALOŽBENE STRATEGIJE

Strategije delimo na podlagi naložbenih ciljev, ki jih investitor zasleduje.

DELNIŠKE STRATEGIJE

Dolgoročno omogočajo večje donose, vendar ob večjem nihanju portfelja, zato so primerne za bolj agresivne vlagatelje, ki so v začetni fazi investiranja.

Delniške strategije lahko v grobem razdelimo na:

a.)    Strategije rasti – gre za strategije, ki stremijo k dolgoročno nadpovprečnim donosom ob višji stopnji tveganja. Njihov glavni namen je preseganje donosov primerjalnih indeksov.

b.)    Indeksne strategije – gre za pasivne strategije, ki stremijo k temu, da je doba držanja naložb dolgoročnejša (imenovana tudi »kupi in drži«) in pogosto neaktivna ter z naložbami sledi določenim borznim indeksom.

c.)    Strategije aktivnega upravljanja portfelja – gre za strategije, ki stremijo k nenehnemu iskanju ugodnih naložbenih priložnosti glede na tržne razmere, z namenom doseganja nadpovprečnih donosov. Tudi strukture naložb se pogosteje prilagajajo aktualnim razmeram in tako omogočajo omejitev večjih padcev portfelja.

 

STRATEGIJA PRIHODKA

S strategijami prihodka želimo obdržati vrednost začetne naložbe in hkrati pobirati redne prihodke, ki jih naložbe omogočajo. Poudarek je na varnosti portfelja in rednih virih prihodkov. Med strategije prihodka spadajo naložbe v bančne depozite, obveznice, nepremičnine (oddajanje), v sklade absolutnega donosa, bolj agresivna strategija prihodka pa je investiranje v delnice, ki izplačujejo visoke redne dividende.

STRATEGIJA ALTERNATIVNIH NAČINOV INVESTIRANJA

Strategija alternativnih načinov investiranja je zanimiva z vidika nizke korelacije oziroma medsebojne povezanosti s tradicionalnimi naložbenimi oblikami (delnice, obveznice, denar, nepremičnine …), s čimer se razpršenost celotnega portfelja še dodatno poveča in posledično zmanjša tveganje. Med alternativne strategije spadajo naložbe v hedge sklade, ki spadajo v skupino netradicionalnih investicijskih skladov in uporabljajo kompleksnejše naložbene strategije, naložbe v mlada podjetja z velikim potencialom rasti (»start-up« podjetja), naložbe v umetnine, v naložbeno zlato in srebro ter naložbe v sklade tveganega kapitala, ki vlagajo v ostala podjetja, z velikim potencialom rasti.

Tabela 6: Naložbene strategije